Marie Wien

(f. 1979)
 
Marie er kompagnon med Christian Rosendal fra 1. maj 2019, istedet for Christina Oxenvad.

Speciallæge i Almen Medicin
Læge fra Odense Universitet 2008
Praktiserende læge siden 2018

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Sygehuserfaring: medicinsk afdeling / almen praksis / psykiatrisk afd / børneafdeling / kirurgisk afd / gynækologisk afd / onkologisk afd

 
Medlem af:
  • Den almindelige Danske Lægeforening (DaDL)
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
  • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) 

Privat: Gift, har to børn, bor i Kolding.

Christian Rosendal

(f. 1966)
Speciallæge i Almen Medicin
Læge fra Odense Universitet 1996
Praktiserende læge siden 2003

Overenskomst med sygesikringen: Ja
Kompagnon med Marie Wien siden maj 2019.

Sygehuserfaring: medicin / kirurgi / pædiatri / gynækologi / neurologi / psykiatri / otologi / idrætsmedicin (ifbm værnepligt i Forsvarets Sundhedstjeneste).

Medlem af:

  • Den almindelige Danske Lægeforening (DaDL)
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
  • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) 

Privat: Gift, har tre børn, bor i Kolding.

Laura Danielsen Holm

(f. 1983)
 
Amanuensis (under uddannelse til speciallæge i almen medicin)
Laura er igang med 3 års videreuddannelse på sygehuset men har "retur dage" i klinikken 1 dag om måneden.
Laura kommer tilbage på fuld tid i klinikken marts 2020.


Sygehuserfaring: medicinsk afdeling / akutmodtagelse / almen praksis / kræftafdeling

Bo Øberg-Hansen

(f. 1988)
 
Bo er startet hos os den 1. marts 2018.

Han er igang med sin videreuddannelse til praktiserende læge.

1. sept 2018 fortsætter han med 3 års videreuddannelse på sygehuset men får "retur dage" i klinikken ca 1 dag om måneden.

Sygehuserfaring: ortopædkirurgisk afdeling  / almen praksis /  Klinisk fysiologi

Katrine Lind Flensborg

(f. 1990)
 
Katrine er startet hos os den 1. august 2019.

Han er igang med sin basisuddannelse (KBU) til selvstændigt virke som læge.

1. marts 2020 fortsætter hun sin udannelse på sygehuset.

Sygehuserfaring: urologisk afdeling, Vejle