PATIENTFORENINGER

Angstforeningen
angstforeningen.dk
 
Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende
bedrepsykiatri.dk
 
Danmarks lungeforening
lungeforening.dk
 
Danske Handicaporganisationer
handicap.dk
 
Diabetes foreningen
diabetes.dk
 
Gigtforeningen
gigtforeningen.dk
 
Hjerteforeningen
hjerteforeningen.dk
 
Kræftens bekæmpelse

cancer.dk
 
Landsforeningen SIND

sind.dk
 
Lær at leve med kronisk sygdom
patientuddannelse.info
 
Osteoporoseforeningen
osteoporose-f.dk
 
Psykiatrifonden

psykiatrifonden.dk